JENNY JANSSON
kanske har du sett mig i ett mörkt hörn på något av stadens fik; kaffekopp efter kaffekopp lägger jag illustrationerna på hög.